MAIN EVENT final table

News image


THE 🏆“FINAL TABLE”🏆

1. Kaoru Nozaki 1,985,000
2. Chu Chi Jen 1,105,000
3. Chien Dou Houng 1,245,000
4. Ho Wing Sze 1,450,000
5. Lin Hua Wei 335,000
6. Hung Chien Hsiang 2,665,000
7. Takashi Yagura 655,000

Blinds: 10,000/20,000(20,000)
Field: 7 / 308 players